Utbildning och lärande för hållbar utveckling Blogg

Hållbar elevdelaktighet

Lärande för hållbar utveckling fokuserar på elevaktiva och demokratiska arbetsprocesser där eleverna lär sig använda kritiskt tänkande och utveckla handlingskompetens. I artikeln Elevernas delaktighet i och inflytande över undervisningen av Eva Alerby och Ulrika...

Hur blir undervisningen idésmart?

Vad händer mellan dröm, idé och förverkligande? Boken Idésmart av Ingrid Remvall är en verktygslåda för unga entreprenörer, changemakers och kreatörer, därför har jag valt att ta in den i min undervisning. När vi planerar...

”Unga reportrar – för ett hållbart samhälle”

Reportagetävling Enligt en undersökning gjord av stiftelsen Håll Sverige Rent känner många unga ”hopplöshet inför de globala utmaningar vi står inför idag”. Det framgår också att deras röster hörs för lite gällande framtiden. Programmet Unga...

”Noveller från Trelleborg”

Vad innebär det att vara författare? Det vet elever på Bäckaskolan och Söderslättsgymnasiet som fick i uppdrag att skriva noveller som skulle utspela sig i Trelleborgstrakten. Med författare J.F. Hansson (Osynlig makt) som inspiratör...